Në kohë vështirësish, bëhu pritës

Së bashku do të bëjmë edhe më shumë

Ky është një moment urgjence si kurrë më parë. Në këto momente janë dhjetëra mijëra njerëz që po largohen nga një krizë kërcënuese për jetën në Afganistan. E frymëzuar nga vite të tëra bujari nga pritësit, Airbnb.org po bashkëpunon me agjencitë e risistemimit për të financuar qëndrime të përkohshme për 20 000 refugjatë afganë. Pritësit mund të ndihmojnë edhe më shumë njerëz duke ofruar qëndrime afatshkurtra falas ose me zbritje. Edhe nëse nuk ke pritur asnjëherë vizitorë në Airbnb, mund të ndihmosh.

Prit vizitorë me zbritje çmimi

Ka një nevojë urgjente, të pashembullt për qëndrime emergjente për refugjatët që mbërrijnë nga Afganistani. Airbnb.org do të ofrojë qëndrime për 20 000 refugjatë afganë.

Si funksionon pritja e vizitorëve

 • Ndihmo duke mirëpritur edhe më shumë njerëz përmes qëndrimeve falas ose me zbritje, nga disa ditë në disa javë.
 • Organizatat jofitimprurëse partnere i ndihmojnë vizitorët e kualifikuar për këto qëndrime të përkohshme në bërjen e planeve afatgjata.
 • Airbnb u ofron pritësve asistencë të dedikuar për komunitetin dhe Garancinë e pritësit prej 1 000 000 dollarësh.

Dhuro

Çdo dollar i dhuruar ndihmon në plotësimin e kësaj nevoje të madhe për qëndrime emergjente.

Si funksionon dhurimi

 • 1
  I gjithë donacioni yt do të shkojë për mundësimin e një strehimi të përkohshëm për njerëzit.
 • 2
  Po i heqim të gjitha tarifat e përpunimit, në mënyrë që çdo dollar që ti dhuron të shkojë për të ndihmuar njerëzit të gjejnë një vendqëndrim.
 • 3
  Donacionet janë të zbritshme nga taksat në masën e lejueshme nga legjislacioni i Shteteve të Bashkuara.

Shpërndaje

Përhap ndërgjegjësimin

Sa më shumë njerëz të mund të arrijmë, aq më shumë njerëz mund të ndihmojmë. Shpërndaje fjalën për të na ndihmuar të zgjerojmë mirëseardhjen për refugjatët në këtë kohë krize.

Pyetje

Vizito Qendrën burimore

Ke pyetje të tjera në lidhje me pritjen e refugjatëve? Jemi këtu për të të ndihmuar.

Çfarë po bën Airbnb

Ka hequr tarifat

Airbnb po heq tarifat e pritësit dhe të vizitorit për qëndrimet e refugjatëve.

Financimi i qëndrimeve

Airbnb dhe donatorë të tjerë në Airbnb.org po financojnë qëndrime për 20 000 vizitorë refugjatë afganë.

Asistenca e pritësit

Airbnb u ofron pritësve asistencë të dedikuar për komunitetin dhe Garancinë e pritësit prej 1 000 000 dollarësh.

Organizatat jofitimprurëse partnere që mbështesin vizitorët tanë

HIAS
CWS
Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit